من تو یاب
من تو یاب

در صورتی که مغازه دار هستید و میخواهید مغازه اینترنتی خود را به راه اندازید  به صورت زیر عمل کنید:

_ دکمه ثبت رایگان آگهی را فشار دهید.

_ به قسمت مغازه ها در دسته بندیها رفته و مغازه مرتبط با شغل خود را انتخاب کنید.

_ حال میتوانید اجناس خود را در مغازه اینترنتی خود آگهی کنید.

_ در قسمت حساب کاربری گزینه اطلاعات کاربری را فشار داده  و اطلاعات و عکس  مربوط به مغازه خود را در آن قرار دهید.